آدرس کارخانه :  کیلومتر ۲۰ جاده تبریز – آذرشهر

تلفکس کارخانه :  ۳۲۴۴۵۸۵۹-٠٤١

ارتباط با مشتري :  ۳۲۴۴٠٠٣٩-٠٤١

واحد فروش   :  ٣٢٤٤٠٠٤٠-٠٤١

دفتر فروش :  ٣٥٥٤٤٢٤٦-٠٤١

تلفكس دفتر :  ٣٥٥٣٠٠٥١-٠٤١

ایمیل :gol.rood@gmail.com

تلگرام :golroodcream@

اینستاگرام :golroodcream@

 

index

 

101181-pink-metallic-orb-icon-social-media-logos-mail